KAKO IZBRATI KUHINJSKO NAPO ?

Kakšno kuhinjsko napo si želite, je dobro vedeti že pri projektiranju hiše ali stanovanja. Najustreznejši model kuhinjske nape boste izbrali glede na postavitev vaše kuhinje in glede na želeni način uporabe. V zadnjih letih nam proizvajalci nudijo različne izvedbe kuhinjskih nap; pultne, otočne, potopne, stenske, stropne, vgradne, izvlečne, podvgradne in tudi kuhinjske nape integrirane v kuhalno ploščo.

Pomembna odločitev je, ali bo zrak iz kuhinjske nape speljan na prosto, ali se bo vračal v prostor. Skoraj vsako kuhinjsko napo lahko priredimo na dva načina delovanja in sicer so na trgu na voljo kuhinjske nape, ki delujejo na odvod zraka ali na kroženje zraka. Priporočljiva je izvedba z odvodom zraka, s kroženjem zraka pa le, če odvod zaradi različnih razlogov ni mogoč. Odzračevalni način onesnažen zrak črpa skozi odvodno cev direktno iz prostora na prosto, ki ga predhodno prečisti skozi maščobni filter. Kjer odvodni način ni mogoč, ali se morda za tak način niste odločili, pridejo v poštev kuhinjske nape, ki delujejo na način s kroženjem zraka. V tem primeru onesnažen zrak zgolj kroži v prostoru. Pri tem gre onesnažen zrak skozi maščobni filter, ki ga očisti maščobe, nato ogleni filter, ki zadrži neprijetne vonjave, očiščen zrak pa se vrne v prostor.

Naj pri tem pripomnimo, da je pri objektih, ki so opremljeni z rekuperacijo (vračanjem toplote), edina logična rešitev vračanje zraka v prostor, saj bi z odvodom zraka na prosto porušili delovanje rekuperatorja in izgubili energijo, ki jo prihrani rekuperator. Pri načinu vračanja v prostor namreč ni energijskih izgub. Odvajanje zraka iz prostora je najbolj učinkovit način, žal pa ne z energijskega vidika, saj z odvodom zraka v zimskem času odvajamo tudi toploto.

Pomemben podatek pri nakupu kuhinjske nape je tudi pretok zraka, ki nam pove, kakšno količino zraka lahko kuhinjska napa prečisti v eni uri. Za izračun nam pomaga formula: kvadratura prostora (m²) x višina prostora (m) x priporočena količina zamenjanega zraka na uro (h) = potreben pretok kuhinjske nape (m³/h). Priporočljivo je, da kuhinjska napa zamenja zrak v prostoru vsaj 10x na uro.

Primer: za prostor velik 16 m² in višine 2,5 m dobimo volumen zraka 40 m³. Dobljen volumen zraka pomnožimo s faktorjem 10, kot je priporočena količina zamenjanega zraka v prostoru na uro. Dobimo potreben pretok zraka za naš prostor, ki je 400 m³/h. Torej pri izbiri kuhinjske nape upoštevamo ta podatek in izberemo kuhinjsko napo s pretokom zraka vsaj 400 m³/h.

Iz navedenega sledi, da v prostorih z odprtim tipom (kot so dnevna soba, jedilnica in kuhinja v enem) nobena kuhinjska napa ne more učinkovito opravljati svojega dela. V tem primeru izberemo kuhinjsko napo s čim večjim pretokom zraka.